Limited access! You may need a subscription to access this item.
TitleEnumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden. 3
Thumbnail
Author(s)
JournalSvenska Akademiens Handlingar
Volumexi(No. 2)
IssueNo. 2
BioStor 129518
Year
Citation
...

Hemiptera●                                                                                                                                                                  
Pentatomidae  ●                                                                                                                                                                
Hollandia   ●●            ●             ●                                                             ●                                                                     
Scutellera artensis   ●                                                                                                                                                               
Cimex costatus   ●                                                                                                                                                               
Coleotichus testaceus   ●                                                                                                                                                               
Coleotichus unicolor   ●                                                                                                                                                               
Solenostethium   ●●                                                                                                                                                            ● 
Coleotichus   ●                                                                                                                                                     ●         
Coleotichus nigrovarius   ●                                                                                                                                                               
Coleotichus costatus   ●                                                                                                                                                               
Tetyra costata   ●                                                                                                                                                               
Eurygaster costatus   ●                                                                                                                                                               
Coleotichus marginatus   ●                                                                                                                                                               
Coleotichus fuscus    ●                                                                                                                                                              
Cimex furcifer    ●                                                                                                                                                              
Solenosthedium liligerum    ●                                                                                                                                                              
Ledereri    ●                                                                                                                                                    ●       ● 
Solenosthedium lynceum    ●                                                                                                                                                              
Cimex lynceus    ●                                                                                                                                                              
Coleotichus pallidus    ●                                                                                                                                                              
Elvisura    ●                                                                                                                                                     ●        
Scutellera furcifera    ●                                                                                                                                                              
Tetyra lyncea    ●                                                                                                                                                              
Solenosthedium    ●                                                                                                                                                            ● 
Elvisura irrorata    ●                                                                                                                                                              
Hollandia afr    ●            ●                                                                                                                                                 
Solenostethium liligerum    ●                                                                                                                                                              
Scutellera bilunata    ●                                                                                                                                                              
Tetyra    ●●    ●●●   ●   ●●●     ●●●                                                                                                                                  ● 
Caloglossa    ●                                                                                                                                                              
Solenostethium lynceum    ●                                                                                                                                                              
Tetyra furcifera    ●                                                                                                                                                              
Turcia    ●                                                                                                                                                              
Scutellera attenuatum     ●                                                                                                                                                             
Tetyra ocellata     ●                                                                                                                                                             
Steganocerus multipunctatus     ●                                                                                                                                                             
Tetyra rustica     ●                                                                                                                                                             
Scutellera chinense     ●                                                                                                                                                             
Steganocerus ocellatus     ●                                                                                                                                                             
Cimex multipunctatus     ●                                                                                                                                                             
Hyperoncus     ●●                                                                                                                                                    ●       
Scutellera rubro-punctata     ●                                                                                                                                                             
Hyperoncus afr     ●                                                                                                                                                             
Solenosthedium attenuatum     ●                                                                                                                                                             
Steganocerus     ●                                                                                                                                                           ● 
Cimex     ●●   ●●     ● ●●       ●●                                  ●                           ●          ●                                                           
Cimex testudo grisea      ●                                                                                                                                                            
Pachycoris ocellatus      ●                                                                                                                                                            
Pachycoris annulus      ●                                                                                                                                                            
Hyperoncus punctellus      ●                                                                                                                                                            
Scutellera annularis      ●                                                                                                                                                            
Scutellera ocellatum      ●                                                                                                                                                            
Hyperoncus lateritius      ●                                                                                                                                                            
Hyperoncus lineaticornis      ●                                                                                                                                                            
Caffraria      ●              ● ●●●●                   ● ●●     ●●●     ●    ●●●●●  ●●●●●●●●     ● ●● ●●● ●●●   ●   ●●   ● ● ●          ●●   ●  ●                           
Capensis      ●                                 ●                                    ●                                                                                     
Scutellera gibbosa      ●                                                                                                                                                            
Cimex annulus      ●                                                                                                                                                            
Testudo grisea      ●                                                                                                                                                            
Tetyra annulus      ●                                                                                                                                                            
Scutellera testudo grisea      ●                                                                                                                                                            
Scutellera unicolor      ●                                                                                                                                                            
Tetrarthria differt       ●                                                                                                                                                           
Tetrarthria       ●    ●●                                                                                                                                                   ● 
Cantao       ● ●                                                                                                                                             ●           
Scutellera       ●● ●●●●  ●  ●●●                                                                                                                                          ●  
Augocoris       ●                                                                                                                                                           
Peltophora       ● ●                                                                                                                                                         
Tectocoris       ●  ●●●                                                                                                                                                    ● 
Cryptacrus        ●            ●                                                                                                                                   ●         
Lamprocoris        ●            ●                                                                                                                                     ●       
Articulis        ●             ●  ●            ●  ●               ●●●      ● ●           ●                                                             ●                    
Callidea        ●●   ●  ● ●●● ●●      ●                                                                                                                                    
Calliscyta        ●              ●                                                                                                                               ●           
Calliphara        ●    ● ●                                                                                                                                                   
Graptophara        ●            ●                                                                                                                                     ●       
Procilia        ●    ●                                                                                                                                                  ●  
Cantao dispar         ●                                                                                                                                                         
Cantao variabilis         ●                                                                                                                                                         
Choerocoris         ●                                                                                                                                              ●          
Scutellera variabilis         ●                                                                                                                                                         
Callidea (Calliphara) parentum         ●                                                                                                                                                         
Articulis tribus         ●                                               ●                                                                                                         
Anoplogonius         ●            ●                                                                                                                                            
Peltophora picta         ●                                                                                                                                                         
Tetyra dispar         ●                                                                                                                                                         
Scutiphora picta         ●                                                                                                                                                         
Cantao parentum         ●                                                                                                                                                         
Peltophora pedicellata         ●                                                                                                                                                         
Calidea parentum         ●                                                                                                                                                         
Peltophora rubro-maculata         ●                                                                                                                                                         
Callidea dispar         ●                                                                                                                                                         
Scutiphora         ●                                                                                                                                                      ●  
Cantao rudis         ●                                                                                                                                                         
Cimex dispar         ●                                                                                                                                                         
Graptocoris         ●           ●●                                                                                                                                    ●       
Cantao ocellatus         ●                                                                                                                                                         
Cimex ocellatus         ●                                                                                                                                                         
Peltophora cruenta         ●                                                                                                                                                         
Iostethus         ●                                                                                                                                                         
Calliphara dispar         ●                                                                                                                                                         
Scutellera dispar         ●                                                                                                                                                         
Scutellera pedicellata         ●                                                                                                                                                         
Cantao rufipes         ●                                                                                                                                                         
Tectocoris lineola          ●                                                                                                                                                        
Tetyra lineola          ●                                                                                                                                                        
Cantao bandanus          ●                                                                                                                                                        
Cantao purpuratus          ●                                                                                                                                                        
Pachycoris lineola          ●                                                                                                                                                        
Cimex lineola          ●                                                                                                                                                        
Nepalia           ●●    ●                     ●                                                                                                                           
Pachycoris           ●            ●     ●                                                                                                                               ●    
Pachycoris lata           ●                                                                                                                                                       
Pachycoris equestris           ●                                                                                                                                                       
Pachycoris ornata           ●                                                                                                                                                       
Scutellera purpurascens            ●                                                                                                                                                      
Callidea variegatus            ●                                                                                                                                                      
Childreni paganus            ●                                                                                                                                                      
Scutellera interrupta            ●                                                                                                                                                      
Cimex paganus            ●                                                                                                                                                      
Tectocoris interrupta            ●                                                                                                                                                      
Tectocoris purpurascens            ●                                                                                                                                                      
Scutellera pagana            ●                                                                                                                                                      
Childreni            ●                                                                                                                                                  ● ● 
Poecilocoris obesus            ●                                                                                                                                                      
Poecilocoris rufigenis            ●                                                                                                                                                      
Callidea pagana            ●                                                                                                                                                      
Cimex nobilis             ●  ●                                                                                                                                                  
Calliphara oblonga             ●                                                                                                                                                     
Tectocoris perplexa             ●                                                                                                                                                     
Tetrarthria tenebrosa             ●                                                                                                                                                     
Calliphara nigricornis             ●                                                                                                                                                     
Calliphara nobilis             ●                                                                                                                                                     
Tetyra nobilis             ●                                                                                                                                                     
Calliphara amethystina             ●                                                                                                                                                     
Procilia scintillans             ●                                                                                                                                                     
Bengalia oblonga             ●                                                                                                                                                     
Calliphara nepalensis             ●                                                                                                                                                     
Tetrarthria variegata             ●                                                                                                                                                     
Scutellera amethystina             ●                                                                                                                                                     
Tectocoris oblonga             ●                                                                                                                                                     
Brachyaulax rufo-maculata             ●                                                                                                                                                     
Scutellera lanius             ●                                                                                                                                                     
Callidea lanius             ●                                                                                                                                                     
Cimex fasciatus             ●                                                                                                                                                     
Scutellera nobilis             ●                                                                                                                                                     
Bengalia             ●      ●●        ●                ●       ●        ●      ●     ●        ●     ●     ●                                                                
Scutellera fasciata             ●                                                                                                                                                     
Tectocoris nobilis             ●                                                                                                                                                     
Scutellera oblonga             ●                                                                                                                                                     
Procilia nigricornis             ●                                                                                                                                                     
Tetrarthria marginepunctata             ●                                                                                                                                                     
Brachyaulax             ●                                                                                                                                        ●            
Scutellera metallica              ●                                                                                                                                                    
Scutellera basalis              ●                                                                                                                                                    
Philia elegans              ●                                                                                                                                                    
Philia              ●                                                                                                                                                ●   
Philia senator              ●                                                                                                                                                    
Tetyra senator              ●                                                                                                                                                    
Nitida              ●                                                                                                                                                    
Philia cuprina              ●                                                                                                                                                    
Scutellera dux              ●                                                                                                                                                    
Scutellera corallifera              ●                                                                                                                                                    
Tectocoris binotata              ●                                                                                                                                                    
Philya              ●                                                                                                                                                ●   
Philya senator              ●                                                                                                                                                    
Philia ditissima              ●                                                                                                                                                    
Philia fastuosa              ●                                                                                                                                                    
Calliphara basalis              ●                                                                                                                                                    
Callidea regia               ●                                                                                                                                                   
Callidea imperialis               ●                                                                                                                                                   
Calliphara bifasciata               ●                                                                                                                                                   
Callidea (Calliphara) bifasciata               ●                                                                                                                                                   
Calliphara regia               ●                                                                                                                                                   
Scutellera regalis               ●                                                                                                                                                   
Callidea jactator               ●                                                                                                                                                   
Calliphara imperialis               ●                                                                                                                                                   
Philia leucocyanea               ●                                                                                                                                                   
Lampromicra               ●                                                                                                                                           ●       
Callidea latefasciata               ●                                                                                                                                                   
Callidea gloriosa               ●                                                                                                                                                   
Philia jactator               ●                                                                                                                                                   
Cimex imperialis               ●                                                                                                                                                   
Lamprophara               ●                                                                                                                                           ●       
Philia festiva               ●                                                                                                                                                   
Tetyra imperialis               ●                                                                                                                                                   
Philia geniculata               ●                                                                                                                                                   
Cimex pustulatus                ●                                                                                                                                                  
Callidea dimidiata                ●                                                                                                                                                  
Callidea praslinia                ●                                                                                                                                                  
Callidea nobilis                ●                                                                                                                                                  
Tetyra excellens                ●                                                                                                                                                  
Callidea elongata                ●                                                                                                                                                  
Scutellera splendida                ●                                                                                                                                                  
Callidea laticincta                ●                                                                                                                                                  
Callidea cruenta                ●                                                                                                                                                  
Callidea speciosa                ●                                                                                                                                                  
Callidea ebenina                ●                                                                                                                                                  
Callidea excellens                ●                                                                                                                                                  
Praslinia                ●                                                                                                                                                  
Tetrarthria fasciata                ●                                                                                                                                                  
Chrysocoris (Eucorysses) grandis                 ●                                                                                                                                                 
Tetrarthria tetraspila                 ●                                                                                                                                                 
Chrysocoris (Eucorysses) superbus                 ●                                                                                                                                                 
Eucorysses superbus                 ●                                                                                                                                                 
Tectocoris obscura                 ●                                                                                                                                                 
Calliphara grandis                 ●                                                                                                                                                 
Eucorysses pollens                 ●                                                                                                                                                 
Galostha                 ●  ●                                                                                                                                     ●        
Japonia                 ●                                ●        ●  ●    ●  ●                    ●●      ●                                                               
Cimex grandis                 ●                                                                                                                                                 
Eucorysses grandis                 ●                                                                                                                                                 
Chrysocoris                 ● ●●                                                                                                                                   ●          
Eucorysses                 ●●                                                                                                                                       ●        
Tetyra regalis                 ●                                                                                                                                                 
Tetrarthria cleroides                  ●                                                                                                                                                
Caledonia (Eucorysses)                  ●                                                                                                                                                
Callidea sexmaculata                  ●                                                                                                                                                
Callidea (Cosmocoris) excavatus                  ●                                                                                                                                                
Callidea variabilis                  ●                                                                                                                                                
Callidea atricapilla                  ●                                                                                                                                                
Callidea coxalis                  ●                                                                                                                                                
Cosmocoris                  ●                                                                                                                                      ●         
Scutellera sexmaculata                  ●                                                                                                                                                
Tetrarthria mesozona                  ●                                                                                                                                                
Scutellera excavata                  ●                                                                                                                                                
Tetrarthria rutila                  ●                                                                                                                                                
Callidea sellata var. chromatica                  ●                                                                                                                                                
Calliphara javana                  ●                                                                                                                                                
Cosmocoris (Cosmocoris) quadrimaculatus                  ●                                                                                                                                                
Eucorysses sexmaculatus                  ●                                                                                                                                                
Tectocoris javana                  ●                                                                                                                                                
Callidea sellata                  ●                                                                                                                                                
Callidea quadrimaculata                  ●                                                                                                                                                
Cosmocoris sellatus                  ●                                                                                                                                                
Scutellera arrogans                  ●                                                                                                                                                
Cosmocoris (Cosmocoris) sellatus                  ●                                                                                                                                                
Scutellera atricapilla                  ●                                                                                                                                                
Callidea binotata                  ●                                                                                                                                                
Callidea gibbosa                  ●                                                                                                                                                
Callidea (Cosmocoris) coxalis                  ●                                                                                                                                                
Callidea (Eucorysses) atricapillus                  ●                                                                                                                                                
Cimex patricius                   ●                                                                                                                                               
Callidea taprobanensis                   ●                                                                                                                                               
Chlorochrysa                   ●                                                                                                                                               
Callidea patricia                   ●                                                                                                                                               
Erichsoni                   ●                                                                                                                                    ●          
Chrysocoris (Chrysocoris) patricius                   ●                                                                                                                                               
Cosmocoris oelebensis                   ●                                                                                                                                               
Chlorochrysa (Chrysocoris)                   ●                                                                                                                                               
Chlorolampra                   ●                                                                                                                                    ●          
Chrysocoris patricius                   ●                                                                                                                                               
Germari                   ●                                                                                                                           ●      ●●●       ●  
Chlorolampra (Chrysocoris)                   ●                                                                                                                                               
Callidea celebensis                   ●                                                                                                                                               
Chrysocoris (Chrysocoris)                   ●●                                                                                                                                              
Chrysocoris elatus                   ●                                                                                                                                               
Callidea bengalensis                   ●                                                                                                                                               
Tetyra patricia                   ●                                                                                                                                               
Chrysocoris (Chrysocoris) elatus                   ●                                                                                                                                               
Disco ventris                   ●                                                                                                                                               
Patricius                   ●                                                                                                                                               
Callidea chrysoprasina                    ●                                                                                                                                              
Scutellera aurata                    ●                                                                                                                                              
Callidea dorsalis                    ●                                                                                                                                              
Callidea sumatrana                    ●                                                                                                                                              
Callidea (Chrysocoris) auratus                    ●                                                                                                                                              
Chrysocoris (Chrysocoris) ornatus                    ●                                                                                                                                              
Callidea dilaticollis                    ●                                                                                                                                              
Callidea (Chrysocoris) marginellus                    ●                                                                                                                                              
Chrysocoris sumatranus                    ●                                                                                                                                              
Chrysocoris purpureus                    ●                                                                                                                                              
Scutellera dilaticollis                    ●                                                                                                                                              
Callidea eques                    ●                                                                                                                                              
Callidea omata                    ●                                                                                                                                              
Chrysocoris marginellus                    ●                                                                                                                                              
Callidea purpurea                    ●                                                                                                                                              
Callidea abdominalis                    ●                                                                                                                                              
Callidea marginella                    ●                                                                                                                                              
Eques                    ●                                                                                                                                              
Galostha eques                    ●                                                                                                                                              
Chrysocoris (Chrysocoris) dilaticollis                    ●                                                                                                                                              
Callidea aurifera                    ●                                                                                                                                              
Chrysocoris (Chrysocoris) eques                    ●                                                                                                                                              
Callidea formosa                    ●                                                                                                                                              
Lamprocoris (Lamprocoris)                     ●                                                                                                                                             
Lamprocoris (Lamprocoris) obtusus                     ●                                                                                                                                             
Cryptacrus ero                     ●                                                                                                                                             
Calliphara pulchra                     ●                                                                                                                                             
Graptocoris pinguis                     ●                                                                                                                                             
Lamprocoris (Sophela) spiniger                     ●                                                                                                                                             
Pachycoris rufilabris                     ●                                                                                                                                             
Scutellera pinguis                     ●                                                                                                                                             
Scutellera lateralis                     ●                                                                                                                                             
Sophela                     ●                                                                                                                                           ● 
Lamprocoris (Lamprocoris) lateralis                     ●                                                                                                                                             
Anoplogonius nigricollis                      ●                                                                                                                                            
Scutellera signata                      ●                                                                                                                                            
Margo costalis                      ●                                                                                                                                            
Pachycoris ornatus                      ●                                                                                                                                            
Graptocoris novemmaculatus                      ●                                                                                                                                            
Libyssa signata                      ●                                                                                                                                            
Callidea duodecimpunctata                      ●●                                                                                                                                           
Pachycoris aulicus                      ●                                                                                                                                            
Callidea madagascariensis                      ●                                                                                                                                            
Callidea nana                      ●                                                                                                                                            
Callidea signata                      ●                                                                                                                                            
Calidea                      ●                                                                                                                                            
Cryptacrus silphoides                      ●                                                                                                                                            
Graptocoris nigricollis                      ●                                                                                                                                            
Graptocoris aulicus                      ●                                                                                                                                            
Libyssa                      ●●                      ●                                                                                                                    
Tetyra signata                      ●                                                                                                                                            
Callidea natalensis                       ●                                                                                                                                           
Hotea afr                       ●●                                                                                                                                          
Hotea (Phymatogonia) denticulata                       ●                                                                                                                                           
Libyssa duodecimpunctata                       ●                                                                                                                                           
Hotea denticulata                       ●                                                                                                                                           
Bohemani                       ●                      ●                                                                                                        ●    ●      
Callidea distinguenda                       ●                                                                                                                                           
Hotea                       ●●                                                                                                                                  ●       
Hotea vicinum                        ●                                                                                                                                          
Trigonosoma                        ●   ●                                                                                                                                     ●
Sergia illota                        ●                                                                                                                                          
Deroplax                        ●                                                                                                                                 ●        
Tylonca                        ●                                                                                                                                         ●
Pachycoris punctulatus                        ●                                                                                                                                          
Sergia nigro-punctata                        ●                                                                                                                                          
Sergia obesa                        ●                                                                                                                                          
Hotea triangulum                        ●                                                                                                                                          
Odontotarsus obscurus                        ●                                                                                                                                          
Pachycoris curculionoides                        ●                                                                                                                                          
Sergia obscura                        ●                                                                                                                                          
Hotea (Tylonca) curculionoides                        ●                                                                                                                                          
Pachycoris apicalis                        ●                                                                                                                                          
Hotea curculionoides                        ●                                                                                                                                          
Sergia                        ●●                                                                                                                                      ●  
Hotea acuta                        ●                                                                                                                                          
Deroplax (Deroplax) illota                        ●                                                                                                                                          
Deroplax (Deroplax) obscura                        ●                                                                                                                                          
Hotea subfasciata                        ●                                                                                                                                          
Trigonosoma apicale                        ●                                                                                                                                          
Hotea (Hotea)                        ●                                                                                                                                          
Deroplax (Deroplax) nigro-punctata                        ●                                                                                                                                          
Odontotarsus illotus                        ●                                                                                                                                          
Trigonosoma subfasciatum                        ●                                                                                                                                          
Hotea fusca                        ●                                                                                                                                          
Pachycoris falcatus                        ●                                                                                                                                          
Deroplax afra                         ●                                                                                                                                         
Sergia silphoides                         ●                                                                                                                                         
Alphocoris lobulatus                         ●                                                                                                                                         
Pachycoris caffer                         ●                                                                                                                                         
Tetyra silphoides                         ●                                                                                                                                         
Alphocoris lixoides                         ●                                                                                                                                         
Ellipsocoris                         ●●                                                                                                                                        
Odontotarsus                         ●●                                                                                                                                   ●    
Odontotarsus silphoides                         ●                                                                                                                                         
Pachycoris circumductus                         ●                                                                                                                                         
Tetyra stigma                         ●                                                                                                                                         
Cimex silphoides                         ●                                                                                                                                         
Phimodera                         ●●                                                                                                                                    ●   
Alphocoris                         ●                                                                                                                                         
Cimex stigma                         ●                                                                                                                                         
Pachycoris stigma                         ●                                                                                                                                         
Sergia afra                         ●                                                                                                                                         
Bellocoris                          ●  ●                                                                                                                        ●            
Bellocoris purpureolineatus                          ●                                                                                                                                        
Phimodera galgulina                          ●                                                                                                                                        
Odontarsus nigricornis                          ●                                                                                                                                        
Odontotarsus grammicus                          ●                                                                                                                                        
Cimex pur                          ●                                                                                                                                        
Odontotarsus productus                          ●                                                                                                                                        
Odontarsus grammicus                          ●                                                                                                                                        
Odontotarsus purpureolineatus                          ●                                                                                                                                        
Tetyra (Pachycoris) caudata                          ●                                                                                                                                        
Cimex grammicus                          ●                                                                                                                                        
Podops                          ●●                                                                                                                                   ●   
Alphocoris larinoides                          ●                                                                                                                                        
Alphocoris mucoreus                          ●                                                                                                                                        
Phimodera humeralis                          ●                                                                                                                                        
Tetyra grammica                          ●                                                                                                                                        
Tetyra (Alphocoris)                          ●                                                                                                                                        
Pachycoris caudatus                          ●                                                                                                                                        
Alphocoris crassus                          ●                                                                                                                                        
Odontarsus                          ●                                                                                                                                        
Pachycoris grammicus                          ●                                                                                                                                        
Odontarsus caudatus                          ●                                                                                                                                        
Ellipsocoris trilineatus                          ●                                                                                                                                        
Tetyra humeralis                          ●                                                                                                                                        
Sibiria                           ●                                                                                                                        ●              
Psacasta                           ●●                                                                                                                                   ●  
Podops nodicollis                           ●                                                                                                                                       
Tetyra lapponica                           ●                                                                                                                                       
Sarepta                           ● ●                                                                                                                                     
Podops fumosa                           ●                                                                                                                                       
Dauria                           ●                                                                                                                                       
Psacasta (Cryptodontus) tuberculata                            ●                                                                                                                                      
Psacasta (Psacasta)                            ●                                                                                                                                      
Tetyra pagana                            ●                                                                                                                                      
Psacasta nigra                            ●                                                                                                                                      
Tetyra neglecta                            ●                                                                                                                                      
Psacasta anthriboides                            ●                                                                                                                                      
Tetyra granulata                            ●                                                                                                                                      
Trigonosoma pagana                            ●                                                                                                                                      
Psacasta conspersa                            ●                                                                                                                                      
Psacasta (Psacasta) conspersa                            ●                                                                                                                                      
Ventocoris pedemontanus                            ●                                                                                                                                      
Tetyra cerinthe                            ●                                                                                                                                      
Cerinthe                            ●                                                                                                                                   ●  
Psacasta tuberculata                            ●                                                                                                                                      
Cryptodontus tuberculatus                            ●                                                                                                                                      
Eurygaster sculpturatus                            ●                                                                                                                                      
Ventocoris                            ●                                                                                                                                      
Tetyra gentilis                            ●                                                                                                                                      
Xerobia                            ●                                                                                                                                     ●
Psacasta (Cryptodontus) neglecta                            ●                                                                                                                                      
Psacasta neglecta                            ●                                                                                                                                      
Tetyra tuberculata                            ●                                                                                                                                      
Cimex tuberculatus                            ●                                                                                                                                      
Cryptodontus                            ●                                                                                                                                      
Eurygaster                            ●● ●                                                                                                                          ●        
Tetyra hispana                            ●                                                                                                                                      
Scutellera pedemontana                            ●                                                                                                                                      
Hottentotta                             ●                                                                                                                                     
Tetyra hottentotta                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster hottentottus                             ●                                                                                                                                     
Tetyra maura                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster (Eurygaster)                             ●                                                                                                                                     
Tetyra nigra                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster (Holophlygdus) hottentottus                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster dilaticollis                             ●                                                                                                                                     
Cimex maurus                             ●                                                                                                                                     
Cimex fuscus                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster brevicollis                             ●                                                                                                                                     
Holophlygdus                             ●                                                                                                                                     
Tetyra maroccana                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster cognatus                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster (Platypleurus) maurus                             ●                                                                                                                                     
Cimex maroccanus                             ●                                                                                                                                     
Tetyra picta                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster orientalis                             ●                                                                                                                                     
Platypleurus                             ●                                                                                                                                 ●   
Eurygaster maroccanus                             ●                                                                                                                                     
Arctocoris                             ●●                                                                                                                       ●            
Thyreocoris austriacus                             ●                                                                                                                                     
Cimex cucullatus                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster (Eurygaster) fuscus                             ●                                                                                                                                     
Eurygaster niger                             ●                                                                                                                                     
Odontoscelis fuliginosa                              ●                                                                                                                                    
Tetyra lanata                              ●                                                                                                                                    
Arctocoris tomentosus                              ●                                                                                                                                    
Odonscelis dorsalis                              ●                                                                                                                                    
Odontoscelis                              ●                                                                                                                               ●    
Irochrotus lana                              ●                                                                                                                                    
Pachycoris lanatus                              ●                                                                                                                                    
Arctocoris incisus                              ●                                                                                                                                    
Scutellera holosericea                              ●                                                                                                                                    
Irochrotus                              ●                                                                                                                            ●       
Callidea fascialis                              ●                                                                                                                                    
Irochrotus maculiventris                              ●                                                                                                                                    
Arctocoris lanatus                              ●                                                                                                                                    
Callidea puella                              ●                                                                                                                                    
Tetyra dorsalis                              ●                                                                                                                                    
Odonscelis                              ●                                                                                                                               ●    
Pachycoris maculiventris                              ●                                                                                                                                    
Arctocoris plagiatus                              ●                                                                                                                                    
Irochrotus hirtus                              ●                                                                                                                                    
Odontoscelis dorsalis                              ●                                                                                                                                    
Odonscelis fuliginosa                              ●                                                                                                                                    
Ursocoris                              ●                                                                                                                                    
Arctocoris villosus                              ●                                                                                                                                    
Calldea vulcanica                              ●                                                                                                                                    
Odontotarsus lineatus                              ●                                                                                                                                    
Eurygaster ligneus                               ●                                                                                                                                   
Macrocarenus acuminatus                               ●                                                                                                                                   
Aschistus                                 ●                            ●                                                                                       ●            
Odontorhopala                                 ●                    ●                                                                                                       ●    
Lybas                                  ●                              ●●●                                                                                        ●      
Dasynus                                  ●                                     ●●                                                                                ●        
Sphictyrtus                                  ●                                                                                                                                
Molchina pertinent                                   ●                                                                                                                               
Pachylidaria                                   ●                                                                                                                               
Spartocera                                   ●                                                                                                                               
Derepteryx                                    ●  ●●●                                                                                                                ●        
Helcomeria                                    ●  ●                                                                                                                   ●       
Prionolomia                                    ●  ●                                                                                                                        ●  
Elasmomia                                     ●  ●                                                                                                                 ●        
Cipia                                     ●●   ●                                                                                                                        
Elasmopoda                                     ●  ●                                                                                                                 ●        
Elasmopoda falcis                                     ●                                                                                                                             
Phyllogonia                                     ●  ●                                                                                                                      ●   
Ochrochira                                      ●                                                                                                                       ●    
Pternistria                                      ●   ●                                                                                                                        
Odontobola                                      ●   ●                                                                                                                   ●    
Anoplocnemis                                      ●       ●                                                                                                       ●            
Cossutia                                      ●       ●                                                                                                                    
Mictis tenebrosa                                      ●     ●                                                                                                                      
Plectrocnemia                                      ●  ●                                                                                                                     ●   
Mictis                                      ● ●● ●●●● ●●●                                                                                                                
Hoplopterna                                      ●                                                                                                                    ●       
Mygdonia                                      ●  ●●                                                                                                                  ●     
Petascelis distinctus                                       ●                                                                                                                           
Derepteryx obscurata                                       ●                                                                                                                           
Cimex fulvicornis                                       ●                                                                                                                           
Prionolomia malaya                                       ●                                                                                                                           
Derepteryx expansus                                       ●                                                                                                                           
Processus                                       ●                                                                                                                           
Derapteryx                                       ●                                                                                                                  ●        
Pterygomia                                       ●                                                                                                                        ●  
Processus fulvicornis                                       ●                                                                                                                           
Sulpicia distincta                                       ●                                                                                                                           
Helcomeria spinosa                                       ●                                                                                                                           
Mictis fulvicornis                                       ●    ●                                                                                                                      
Cerbus (Derepteryx)                                       ●                                                                                                                           
Helcomeria afr                                       ●                                                                                                                           
Mictis malaya                                       ●                                                                                                                           
Mictis heros                                       ●                                                                                                                           
Sulpicia                                       ●                                                                                                                         ● 
Petascelis spinosus                                       ●                                                                                                                           
Processus heros                                       ●                                                                                                                           
Bengalia borealis                                       ●                      ●                                  ●                                                                 
Mictis hystrix                                       ●                                                                                                                           
Cimex valgus                                        ●                                                                                                                          
Elasmomia granulipes                                        ●                                                                                                                          
Cerbus atramentarius                                        ●                                                                                                                          
Mictis alata                                        ●                                                                                                                          
Mygdonia valga                                        ●                                                                                                                          
Cerbus affinis                                        ●                                                                                                                          
Petascelis                                        ●            ●●                                                                                                        ●   
Myctis granulipes                                        ●                                                                                                                          
Cimex fala                                        ●                                                                                                                          
Elasmopoda falx                                        ●                                                                                                                          
Myctis alata                                        ●                                                                                                                          
Phyllogonia biloba                                        ●                                                                                                                          
Cimex hottentotta                                        ●                                                                                                                          
Holopterna atramentaria                                        ●                                                                                                                          
Holopterna afr                                        ●                                                                                                                          
Cerbus valgus                                        ●                                                                                                                          
Derepteryx biloba                                        ●                                                                                                                          
Mictis undata                                        ●                                                                                                                          
Mictis valgus                                        ●                                                                                                                          
Alydus valgus                                        ●                                                                                                                          
Petascelis bilobus                                        ●                                                                                                                          
Elasmopoda undata                                        ●                                                                                                                          
Holopterna alata                                        ●                                                                                                                          
Holopterna valga                                        ●                                                                                                                          
Holopterna                                        ●                                                                                                                          
Derepteryx alata                                        ●                                                                                                                          
Falx                                        ●                                                                                                                          
Mygdonia granulata                                         ●                                                                                                                         
Plectrocnemia granulata                                         ●                                                                                                                         
Plectrocnemia cruciata                                         ●                                                                                                                         
Mictis spinosulus                                         ●                                                                                                                         
Plectrocnemia terminalis                                         ●                                                                                                                         
Mictis terminalis                                         ●                                                                                                                         
Mygdonia spinulosa                                         ●                                                                                                                         
Plectrocnemia lividipes                                         ●                                                                                                                         
Mygdonia histrica                                         ●                                                                                                                         
Mictis cornuta                                         ●                                                                                                                         
Mygdonia cruciata                                         ●                                                                                                                         
Plectrocnemia hottentotta                                         ●                                                                                                                         
Mictis cruciatus                                         ●                                                                                                                         
Mygdonia rufidorsis                                         ●                                                                                                                         
Mygdonia cornuta                                         ●                                                                                                                         
Mygdonia lavis                                         ●                                                                                                                         
Mictis sulcicornis                                         ●                                                                                                                         
Plectrocnemia histrica                                         ●                                                                                                                         
Mictis tuberculosus                                          ●                                                                                                                        
Leotia                                          ●                                                                                                                        
Cipia dilatata                                          ●                                                                                                                        
Mygdonia bellicosa                                          ●                                                                                                                        
Odontobola bellicosa                                          ●                                                                                                                        
Anisoscelis macromera                                          ●                                                                                                                        
Pternistria bispina                                          ●                                                                                                                        
Mus amplicollis                                          ●                                                                                                                        
Pternistria macromera                                          ●                                                                                                                        
Mygdonia tuberculosa                                          ●                                                                                                                        
Cimex bellicosus                                          ●                                                                                                                        
Cipia guttipes                                          ●                                                                                                                        
Mictis insularis                                          ●                                                                                                                        
Cerbus                                           ●● ●                      ●                                                                                 ●           
Anisoscelis profanus                                           ●                                                                                                                       
Cerbus crucifer                                           ●                                                                                                                       
Anisoscelis abdominalis                                           ●                                                                                                                       
Mictis profana                                           ●                                                                                                                       
Myctis                                           ●     ●                                                                                                           ●     
Nematopus profanus                                           ●                                                                                                                       
Myctis albiditarsis                                           ●                                                                                                                       
Myctis profanus                                           ●                                                                                                                       
Mictis crucifera                                           ●                                                                                                                       
Mictis conjunctus                                            ●                                                                                                                      
Mus tenebrosa                                            ●                                                                                                                      
Mictis umbilicata                                            ●                                                                                                                      
Mictis symbolica                                            ●                                                                                                                      
Mus longicornis                                            ●                                                                                                                      
Mictis caja                                            ●                                                                                                                      
Mictis crux                                            ●                                                                                                                      
Myctis longicornis                                            ●                                                                                                                      
Cerbus umbilicatus                                            ●                                                                                                                      
Mus profana                                            ●                                                                                                                      
Cerbus tenebrosus                                            ●                                                                                                                      
Venter marium                                            ●●                                                                                                                     
Mictis albo-vittata                                             ●                                                                                                                     
Aspilosterna                                             ●                                                                                                        ●            
Mus pictor                                             ●                                                                                                                     
Mictis gallina                                             ●                                                                                                                     
Tuberculis                                             ●●                ●●           ●●  ●          ●                                                                       
Mus macra                                             ●                                                                                                                     
Mictis acutangula                                             ●                                                                                                                     
Mictis serina                                             ●                                                                                                                     
Mus gallina                                             ●                                                                                                                     
Mictis pungens                                             ●                                                                                                                     
Mus serina                                             ●                                                                                                                     
Mictis macra                                             ●                                                                                                                     
Mus acutangula                                             ●                                                                                                                     
Mictis madagascariensis                                              ●                                                                                                                    
Mictis flaveola                                              ●                                                                                                                    
Anoplocnemis madagascariensis                                              ●                                                                                                                    
Cimex flaveolus                                              ●                                                                                                                    
Mictis discolor                                              ●                                                                                                                    
Mictis curvipes                                              ●                                                                                                                    
Mictis fasciata                                              ●                                                                                                                    
Cimex curvipes                                              ●                                                                                                                    
Myctis religiosus                                              ●                                                                                                                    
Myctis fasciata                                              ●                                                                                                                    
Coreus heteropus                                              ●                                                                                                                    
Mictis heteropus                                              ●                                                                                                                    
Cossutia flaveola                                              ●                                                                                                                    
Myctis apicalis                                              ●                                                                                                                    
Mictis nigricornis                                              ●  ●                                                                                                                 
Mictis gracilis                                              ●                                                                                                                    
Cimex sanctus                                              ●                                                                                                                    
Cossutia metallica                                              ●                                                                                                                    
Mictis metallica                                              ●                                                                                                                    
Mus metallica                                              ●                                                                                                                    
Mus nigricornis                                              ●                                                                                                                    
Anoplocnemis curvipes                                              ●                                                                                                                    
Mictis tenebrosa vix                                              ●                                                                                                                    
Mictis bicolor                                               ●                                                                                                                   
Myctis punctum                                               ●                                                                                                                   
Mictis compressa                                               ●                                                                                                                   
Myctis affinis                                               ●                                                                                                                   
Mictis flaviceps                                               ●                                                                                                                   
Mictis punctum                                               ●                                                                                                                   
Mictis furva                                               ●                                                                                                                   
Mictis affinis                                               ●                                                                                                                   
Mictis validipes                                               ●                                                                                                                   
Myctis parallelus                                               ●                                                                                                                   
Mictis dubia                                               ●                                                                                                                   
Phasianus                                               ●                                                                                                                   
Cuna                                               ●                           ●                                                                                       
Mictis castanea                                               ●                                                                                                                   
Mictis nigrita                                               ●                                                                                                                   
Mictis lata                                               ●                                                                                                                   
Mictis protractus                                               ●                                                                                                                   
Myctis bicolor                                               ●                                                                                                                   
Mictis tartarea                                               ●                                                                                                                   
Myctis horrificus                                               ●                                                                                                                   
Mictis amicta                                                ●                                                                                                                  
Mictis scutellaris                                                ●                                                                                                                  
Mictis griseo-sericea                                                ●                                                                                                                  
Mictis tristator                                                ●                                                                                                                  
Myctis annulicornis                                                ●                                                                                                                  
Mictis grallatoria                                                ●                                                                                                                  
Mictis caffra                                                ●                                                                                                                  
Cerbus apicalis                                                ●                                                                                                                  
Mictis apica lis                                                ●                                                                                                                  
Mictis natalensis                                                ●                                                                                                                  
Mictis annulicornis                                                ●                                                                                                                  
Mictis scutellata                                                ●                                                                                                                  
Mictis pagana                                                ●                                                                                                                  
Mictis melancholica                                                ●                                                                                                                  
Myctis varicornis                                                ●                                                                                                                  
Mictis lugubrina                                                ●                                                                                                                  
Cerbus annulicornis                                                ●                                                                                                                  
Mictis castanei cornis                                                ●                                                                                                                  
Cerbus nigricornis                                                 ●                                                                                                                 
Mictis capucina                                                 ●                                                                                                                 
Mictis inconspicua                                                 ●                                                                                                                 
Mictis ventralis                                                 ●                                                                                                                 
Myctis ventralis                                                 ●                                                                                                                 
Lygaeus phasianus                                                 ●                                                                                                                 
Cerbus tornator                                                 ●                                                                                                                 
Myctis scutellaris                                                 ●                                                                                                                 
Mictis monacha                                                 ●                                                                                                                 
Mictis similis                                                 ●                                                                                                                 
Pachylis tribulus                                                 ●                                                                                                                 
Mictis tenuicornis                                                 ●                                                                                                                 
Mictis carmelita                                                 ●                                                                                                                 
Mictis cinctus                                                 ●                                                                                                                 
Mictis vidua                                                 ●                                                                                                                 
Puppeia                                                 ●                                                                                                              ●  
Puppeia cincta                                                 ●                                                                                                                 
Mictis africana                                                 ●                                                                                                                 
Amorbus                                                  ● ●                                                                                                ●             
Mictis dilatata                                                  ●                                                                                                                
Mictis limbativentris                                                  ●                                                                                                                
Acroelytrum muricatum                                                  ●                                                                                                                
Gelonus                                                  ● ●                                                                                                     ●        
Pachylis obscura                                                  ●                                                                                                                
Acroelytrum                                                  ●                                                                                                                
Mictis moesta                                                  ●                                                                                                                
Cneius                                                  ● ●                                                                                                    ●         
Menenotus tuberculipes                                                  ●                                                                                                                
Discogaster fuliginosus                                                  ●                                                                                                                
Amorbus atomarius                                                   ●                                                                                                               
Amorbus alternatus                                                   ●                                                                                                               
Amorbus biguttatus                                                   ●                                                                                                               
Amorbus robustus                                                   ●                                                                                                               
Gelonus tasmanicus                                                    ●                                                                                                              
Physomerus angustior                                                    ●                                                                                                              
Cneius dentipes                                                    ●                                                                                                              
Tasmanicus                                                    ●                                                                                                              
Physomerus obscuricornis                                                    ●                                                                                                              
Amorbus rubiginosus                                                    ●                                                                                                              
Physomerus bispinus                                                    ●                                                                                                              
Amorbus rhombifer                                                    ●                                                                                                              
Physomerus affinis                                                    ●                                                                                                              
Physomerus rhombeus                                                    ●                                                                                                              
Amorbus obscuricornis                                                    ●                                                                                                              
Amorbus rubicundus                                                    ●                                                                                                              
Amorbus rhombeus                                                    ●                                                                                                              
Physomerus rhombifer                                                    ●                                                                                                              
Amorbus abdominalis                                                    ●                                                                                                              
Amorbus subserratus                                                    ●                                                                                                              
Syromastes                                                    ●                                                                                                            ● 
Coreus rubiginosus                                                    ●                                                                                                              
Physomerus subserratus                                                    ●                                                                                                              
Amorbus angustior                                                    ●                                                                                                              
Amorbus hirticulus                                                    ●                                                                                                              
Petillia tragus                                                     ●                                                                                                             
Mictis lobipes                                                     ●                                                                                                             
Petillia dentipes                                                     ●                                                                                                             
Mictis tragus                                                     ●                                                                                                             
Petillia lobipes                                                     ●                                                                                                             
Petillia calcar                                                     ●                                                                                                             
Mictis valida                                                     ●                                                                                                             
Petillia valida                                                     ●                                                                                                             
Cerbus tragus                                                     ●                                                                                                             
Mictis dentipes                                                     ●                                                                                                             
Petillia mormo                                                     ●                                                                                                             
Mictis grossa                                                     ●                                                                                                             
Oxypristis                                                     ●                                                                                                             
Trematocoris                                                     ●                                                                                                             
Petillia                                                     ●                                                                                                         ●   
Petillia grossa                                                     ●                                                                                                             
Mictis calcar                                                     ●                                                                                                             
Corium                                                      ●●                                                                                                           
Dalader planiventris                                                      ●                                                                                                            
Dalader acuticosta                                                      ●                                                                                                            
Acanonicus planiventris                                                      ●                                                                                                            
Dalader africanus                                                      ●                                                                                                            
Carlisis                                                      ●                                                                                                ●           
Dalader                                                      ●                                                                                                   ●        
Petascelis remipes                                                      ●                                                                                                            
Mesopleura                                                      ●                                                                                                            
Petascelis laminipes                                                      ●                                                                                                            
Petascelis affinis                                                      ●                                                                                                            
Brachytes bicolor                                                       ●                                                                                                           
Brachytes africanus                                                       ●                                                                                                           
Elasmogaster                                                       ●                                                                                                  ●        
Elasmogaster africanus                                                       ●                                                                                                           
Brachytes                                                       ●                                                                                               ●           
Homoeocerus auriculatus                                                        ●                                                                                                          
Prismatocerus                                                        ●                                                                                                       ●  
Ornytus                                                        ●     ●                                                                                                    
Philonus natalensis                                                        ●                                                                                                          
Philonus insubidus                                                        ●                                                                                                          
Homoeocerus magnicornis                                                        ●                                                                                                          
Philonus nigripes                                                        ●                                                                                                          
Alydus                                                        ●                                  ●●●                                                       ●             
Anacanthocoris                                                        ●  ●                                                                                         ●             
Ceratopachys                                                        ●●                                                                                             ●           
Homoeocerus afr                                                        ●●     ●         ●  ●                                                                                      
Tliponius                                                        ●   ● ●                                                                                                   ●
Philonus                                                        ●      ●                                                                                                   
Homoeocerus                                                        ●  ●                                                                                                       
Prismatocerus insubidus                                                        ●                                                                                                          
Homoeocerus annulatus                                                        ●                                                                                                          
Prismatocerus plagiatus                                                        ●                                                                                                          
Homoeocerus insubidus                                                        ●                                                                                                          
Homoeocerus plagiatus                                                        ●                                                                                                          
Ornytus annulatus                                                        ●                                                                                                          
Gonocerus marginellus                                                        ●  ●                                                                                                       
Homoeocerus discolor                                                         ●                                                                                                         
Diocles                                                         ●                                                                                                         
Diocles dilutus                                                         ●                                                                                                         
Ceratopachys virescens                                                         ●                                                                                                         
Homoeocerus bicolor                                                         ●                                                                                                         
Ceratopachys ruficornis                                                         ●                                                                                                         
Homoeocerus dilutus                                                         ●                                                                                                         
Homoeocerus virescens                                                         ●                                                                                                         
Prismatocerus discolor                                                         ●                                                                                                         
Prismatocerus bicolor                                                         ●                                                                                                         
Tliponius rugifer                                                         ●                                                                                                         
Homoeocerus nigricornis                                                         ●                                                                                                         
Ceratopachys nigricornis                                                         ●                                                                                                         
Ceratopachys capensis                                                         ●                                                                                                         
Homoeocerus pallens                                                         ●                                                                                                         
Margo apicalis corii                                                          ●                                                                                                        
Homoeocerus marginiventris                                                          ●                                                                                                        
Tliponius marginellus                                                           ●                                                                                                       
Tliponius limbatipennis                                                           ●                                                                                                       
Anacanthus                                                           ●                                                                                         ●             
Tliponius cingalensis                                                           ●                                                                                                       
Homoeocerus limbatipennis                                                           ●                                                                                                       
Margo abdominis maculis parvis nigris                                                           ●                                                                                                       
Tliponius unipunctatus                                                           ●                                                                                                       
Homoeocerus fasciolatus                                                           ●                                                                                                       
Homoeocerus albiventris                                                            ●                                                                                                      
Homoeocerus fascifer                                                            ●                                                                                                      
Margo basalis                                                            ●                                                                                                      
Homoeocerus fasciatus                                                            ●                                                                                                      
Homoeocerus bipustulatus                                                            ●                                                                                                      
Homoeocerus punctum                                                            ●                                                                                                      
Anacanthus concoloratus                                                             ●                                                                                                     
Homoeocerus graminis                                                             ●                                                                                                     
Homoeocerus javanicus                                                             ●                                                                                                     
Homoeocerus lineaticollis                                                             ●                                                                                                     
Homoeocerus immaculatus                                                             ●                                                                                                     
Homoeocerus tenuicornis                                                             ●                                                                                                     
Gonocerus                                                             ●            ●●●●●                                                                           ●        
Homoeocerus concoloratus                                                             ●                                                                                                     
Ceratopachys variabilis                                                              ●                                                                                                    
Tliponius plebejus                                                              ●                                                                                                    
Ornytus elongatus                                                              ●                                                                                                    
Gonocerus punctipennis                                                              ●                                                                                                    
Tliponius cordiger                                                              ●                                                                                                    
Aschistus brevicornis                                                              ●                                                                                                    
Syromastes prasinus                                                              ●                                                                                                    
Elongatus                                                               ●                                                                                                   
Latimbus (Ptyctus) concolor                                                               ●                                                                                                   
Latimbus armipes                                                               ●                                                                                                   
Latimbus (Ptyctus) punctatus                                                               ●                                                                                                   
Paryphes hilaris                                                               ●                                                                                                   
Homoeocerus punctiventris                                                               ●                                                                                                   
Ptyctus                                                               ●                                                                                                ●  
Latimbus punctiventris                                                               ●                                                                                                   
Latimbus (Latimbus) armipes                                                               ●                                                                                                   
Latimbus (Latimbus) nigrispinus                                                               ●                                                                                                   
Latimbus (Latimbus) punctiventris                                                               ●                                                                                                   
Syromaster                                                               ●                                                                                                   
Latimbus concolor                                                               ●                                                                                                   
Latimbus                                                               ●                                                                                           ●       
Homoeocerus concolor                                                               ●                                                                                                   
Nematopus marginalis                                                                ●                                                                                                  
Nematopus                                                                ●                                                                                             ●    
Priocnemicoris                                                                ●●                                                                                                 
Notobitus                                                                ●                                                                                                  
Cloresmus                                                                ●                                                                                        ●         
Nematopus brevicornis                                                                ●                                                                                                  
Nematopus meleagris                                                                ●                                                                                                  
Nematopus affinis                                                                ●                                                                                                  
Nematopus dorsalis                                                                ●                                                                                                  
Meleagris                                                                ●                                                                                                  
Notobitus meleagris                                                                ●                                                                                                  
Nematopus longipes                                                                ●                                                                                                  
Nematopus serripes                                                                ●                                                                                                  
Nematopus sexguttatus                                                                ●                                                                                                  
Cloresmus nepalensis                                                                ●                                                                                                  
Nematopus malayus                                                                ●                                                                                                  
Nematopus nepalensis                                                                ●                                                                                                  
Brachylybas                                                                 ●●                                                                                   ●            
Nematopus flaviceps                                                                 ●                                                                                                 
Nematopus similis                                                                 ●                                                                                                 
Myrsilus                                                                 ●                                                                                           ●     
Lobogonius                                                                 ●●                                                                                                
Priocnemicoris albithorax                                                                 ●                                                                                                 
Priocnemicoris flaviceps                                                                 ●                                                                                                 
Nematopus javanicus                                                                 ●                                                                                                 
Pachycephalus                                                                 ● ●                                                                                          ●    
Priocnemicoris refulgens                                                                 ●                                                                                                 
Sciophyrus                                                                 ●●                                                                                                
Agathyrna                                                                  ●●                                                                                               
Lobogonius egregius                                                                  ●                                                                                                
Brachylybas variegatus                                                                  ●                                                                                                
Acanthotyla                                                                  ●●                                                                                 ●             
Lybas pallidicornis                                                                  ●                                                                                                
Lybas obscuripes                                                                  ●                                                                                                
Lybas egregius                                                                  ●                                                                                                
Lybas inermis                                                                  ●                                                                                                
Sciophyrus inermis                                                                  ●                                                                                                
Lybas obscuricornis                                                                  ●                                                                                                
Lybas punctipes                                                                  ●                                                                                                
Gonocerus variegatus                                                                  ●                                                                                                
Hygia                                                                   ●                                                                                               
Lybas annulipes                                                                   ●                          &